Akü Çözümleri

Akü Çözümleri

Artan küresel nüfus için ekonomik refah ve yaşam kalitesi arayışı, ancak doğal kaynakların sürdürülebilir ve dikkatli kullanımıyla sağlanabilir. Geri kazanılmış malzemeleri üretim pazarına geri döndürerek, yeni çıkarılan malzemelere olan ihtiyacı azaltıyor ve dünyadaki yükü azaltıyoruz. Döngüsel ekonomi modeline katkıda bulunmak ise temel odak noktamızdır.  Piller, tümü sınırlı bir doğal kaynak olan birçok metal ve alaşımdan yapılmış maddelerdir. Bu malzemelere olan talep ise gezegenin kapasitesini hızla aşıyor. Alkali piller bile çöpe atmak yerine geri dönüştürerek döngüsel ekonomide bir fark yaratabilir. Biltan Enerji olarak sizlerin eski veya bozulmuş bir pillerinizi dönüştürüyoruz.