Ups Çalışma Süresi Hesaplama (Ups Süre Hesaplama)

Ups Çalışma Süresi Hesaplama (Ups Süre Hesaplama)

Ups Çalışma Süresi Hesaplama - Ups Süre Hesaplama

Kesintisiz Güç Kaynağı çalışma süresini hesaplamak için kullanılan herhangi bir formül, çeşitli varsayımlara dayanır. Bu hesaplamalar, UPS verimliliklerini veya akü türlerini hesaba katmaz – Aküler, üreticiler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Pil ömrünün doğru bir tahmini için her zaman bireysel üreticilerin deşarj eğrilerine ve tavsiyelerine bakın.

 

UPS Çalışma Zamanı Formülü ile Teorik Çalışma Zamanı Hesaplama

 

Önce yedeklenecek tüm kritik cihazları tanımlayın. Örneğin bilgisayar, monitörler ve bir internet yönlendiricisi ve modem.

 

Ardından, her cihazın güç gereksinimlerini belirleyin. Her cihazın teknik özelliklerini kontrol edin. Genellikle cihaz güç gereksinimleri Watt cinsinden listelenmez. Ancak bunun yerine bir voltaj ve akım listelenir.

 

Güç tüketimi (Watt) için cihazlarınızın etiketini veya teknik özelliklerini kontrol edin.

 

Bazı üreticiler cihazları için watt değerini listeleyecektir. Sadece giriş voltajını ve akımını aramayın. Bu değerler AC veya DC (Doğru Akım) olarak gelebilir. AC değerleri genellikle yüksek voltajlara (ülkeye bağlı olarak normal 120V veya 240V'dir) ve düşük akımlara sahiptir. DC genellikle düşük voltajlara ve biraz daha yüksek akımlara sahiptir.

 

Aşağıdaki formül, Voltaj (V) ve akım (A) gereksinimlerine göre her cihazın güç tüketimini (Watt) hesaplar:

 

W=V x A (Watt=Volt x Amper) (1)

 

Toplam yük (Wt) tüm cihazların tüm aygıtların güç tüketimi (Watt) toplamıdır.

 

Ağırlık = W1 +W2 + W3 +… (2)

 

Yük amperini (A) hesaplamak için, yukarıdaki formül (1) yeniden düzenlenerek:

 

A = Ağırlık / V (3) burada V = DC akü voltajı, örneğin 12 V

 

 

Bir UPS cihazının çalışma süresi, akü kapasitesinin (AH) toplam yüke (A) oranıdır.

Zaman = AH / A (4)

Teorik Örnek: 120W tüketen bir masaüstü bilgisayar, iki adet 70W monitör ve 10W internet modemden oluşan bir kurulumunuz varsa. Bu miktarları ekleyerek, o sistem için 270W'a ihtiyacınız var.

12V aküye, 2,9AH akü kapasitesine ve 300W Watt Güç Derecesine sahip bir UPS'niz varsa. 300W Watt Güç Derecesinden daha düşük olduğundan Kesintisiz Güç Kaynağının 270W'lık yük talebini destekleyebileceğini biliyoruz.

KGK üzerindeki yükün amperini formül (3)'ten hesaplayabiliriz. 270W / 12V = 22.5A.

Bu nedenle, beklenen UPS çalışma zamanı 2,9AH/22,5A = 0,13saat veya 7 dakika 44 saniye olacaktır.

 

Bu hesaplamanın, Kesintisiz Güç Kaynağı verimsizlikleri veya pil tipi varyasyonları gibi yukarıda listelenen diğer bazı hususları hesaba katmadığını unutmayın.

Bunun için ve UPS çalışma süresinin daha doğru hesaplanması için, üreticilerin UPS deşarj eğrilerini kullanın.